Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KDO Maasdijk

Elk nieuw lid heeft recht op 1 proefles.

Bij aanmelding, direct na deze proefles, moet een inschrijfformulier worden ingevuld, deze dient de eerstvolgende les te worden ingeleverd. Dit formulier is te verkrijgen op de les en moet worden ondertekend. (indien het lid jonger is dan 18 jaar door een ouder/verzorger.)

De contributie wordt 5x per jaar (5 termijnen van 2 maanden) automatisch geïncasseerd. U betaalt dus 10 maanden contributie, de vakantiemaanden juli en augustus zijn vrij van contributie. In de eerste betaalperiode van het jaar, wordt ook de
jaarlijkse bondscontributie bij u in rekening gebracht. Voor de contributiebedragen verwijzen wij u naar de website.

 Check a.u.b. vóór de les uw e-mail, is er bij verhindering van uw gym-/dansleiding geen vervanging, krijgt u hierover per e-mail bericht en komt u niet voor niets naar de sporthal.

Gaat een lid een les meer trainen, moet dat doorgegeven worden middels een inschrijf/wijzigingsformulier. Deze is op de les te verkrijgen.

Iedereen mag een gemiste les inhalen op een ander uur, mits dit binnen een week gebeurt. Geef aan de leiding door dat het een inhaalles betreft.

Er kunnen foto’s van u geplaatst worden op de site of worden gebruikt voor andere doeleinden. Geef het schriftelijk door wanneer u hier geen toestemming voor geeft.

Geen schoenen in de sporthal of spiegelzaal waar buiten op gelopen wordt.

Graag omkleden in de kleedkamers.

Elk lid is tijdens de les verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen, dus ook
waardevolle spullen welke in de kleedkamers achterblijven. Deze liggen daar op eigen risico.

Voor informatie m.b.t. de kleding, kunt u bij de leiding terecht of mailen naar Mariska Dries kwast70@caiway.nl

De leiding is bevoegd om een lid dat onacceptabel gedrag vertoont, naar huis te sturen.

Pestgedrag wordt niet getolereerd.

Mits anders aangegeven, dus d.m.v. een briefje of e-mail van de leiding, wordt in de schoolvakanties geen lesgegeven.

Zijn er bepaalde activiteiten, dan wordt u middels een briefje of e-mail daar tijdig van op de hoogte gebracht.

De opzegtermijn is minimaal 1 volle maand. De opzegging moet middels een opzegformulier (op de les te verkrijgen of via de website) worden gemeld en worden ingeleverd bij de leiding of gemaild naar de ledenadministratie.

Het meenemen van drink- en etenswaren in de sportzalen is niet toegestaan. Uitgezonderd een flesje water.

Gevonden voorwerpen worden bewaard tot de zomervakantie. Deze worden bewaard in een krat en deze staat onder de trap naar de bovenzaal.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar website van KDO:
www.kdomaasdijk.nl of u kunt mailen naar kdosecretariaat@gmail.com