Opzegformulier

Achternaam (verplicht)

Tussenvoegsel

Voorletters (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Straat & Huisnummer (verplicht)

Postcode & Plaats (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

E-mail (verplicht)

Einde lidmaatschap (verplicht)

Extra opmerkingen

Vul de code in
captcha

De opzegtermijn van lidmaatschap is minimaal 1 volle maand. Van te voren inleveren bij de leiding.